O projektu

MOTOR - Mobile tourist incubatorV projektu MOTOR smo v sklopu različnih aktivnosti povezovali turistične ponudnike in se zavzemali za nadgradnjo znanja za razvoj inovativne turistične ponudbe. Na ta način smo prispevali h konkurenčnejši turistični ponudbi, ki je bolj povezana in celovita.  

Trajanje projekta:

1.9. 2011 do 31.1.2015

Vrednost projekta:

1.192.823,73 evrov

Vodilni partner:
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

Projektni partnerji:

 • PP1: Občina Jesenice
 • PP2: Turizem Bohinj
 • PP3: Ustanova Fundacija BiT Planota
 • PP4: Delta 2000
 • PP5: Pokrajina Ravenna
 • PP6: Pokrajina Ferrara
 • PP7: Pokrajina Rovigo
 • PP8: Informest

Projektna območja: Gorenjska in goriška regija ter pokrajine v Italiji: Videm, Rovigo, Ravenna in Ferrara.

Doseženi cilji projekta:

 1. povečati konkurenčnost turističnih akterjev in jim zagotoviti dolgoročno sistematično strokovno podporo,
 2. povezati obstoječo turistično ponudbo in turistične pakete za večjo zadovoljitev potreb mednarodnega trga,
 3. izboljšati znanja in usposobljenosti turističnih akterjev z lokalno naravnanimi usposabljanji in izobraževanji,
 4. podpirati nove inovativne manjše investicije, nove storitve in lokalne turistične ponudnike.

Aktivnosti:

 1. CENTER ODLIČNOSTI V TURIZMU: izvedena bo študija stanja in potenciala vključenih območij, ki bo obsegala tudi razvojni načrt možnih novih storitev za obogatitev turistične ponudbe. V okviru centra odličnosti pa bo oblikovana skupina strokovnjakov-svetovalcev na področju turizma, ki bodo nudili pomoč obstoječim in potencialnim turističnim akterjem
 2. MREŽENJE in EKSKURZIJE: povezovanje turističnih akterjev bo v okviru lokalnih inkubatorjev njihova osnova za učinkovito delovanje turizma v regiji, zato bo temeljna nit projekta tako regijsko kot tudi čezmejno sodelovanje. Poleg svojih izkušenj bo poskrbljeno tudi za čezmejno sodelovanje inkubatorjev, izmenjavo znanja, študijske ekskurzije strokovnjakov in ekskurzije na območja, ki so primer dobre prakse.
 3. IZOBRAŽEVANJA, TRENINGI IN MENTORSTVO: zaradi pomanjkanja inovativnih idej za obogatitev turistične ponudbe vključenih območij, pomanjkanja znanja in izkušenj, predvsem majhnih turističnih akterjev, bodo organizirani treningi v obliki delavnic, prav tako pa omogočen podporni sistem strokovnjakov na tem področju, ki bodo obravnavali probleme posamično v obliki mentorstva.
 4. SKUPNO TRŽENJE IN PROMOCIJA: oblikovana spletna stran projekta ter turistični paketi z vključenimi novimi storitvami in produkti izvedenimi v okviru pilotne aktivnosti posameznih partnerjev na izbranih območjih. Za boljšo prepoznavnost čezmejnega območja bo organizirana tudi predstavitev na komercialnem sejmu za novinarje in tour operatorje ter oglaševanje v medijih. Kreacija_ezmejnih_turistinih_izletov_projekt_MOTOR.pdf

Glavni rezultati projektnih aktivnosti:

 1. vzpostavitev centra odličnosti, skupine 15-20 izkušenih strokovnjakov, specializiranih za svetovanje in vzpostavitev 3 informacijskih točk, kjer bodo turistični akterji dobili nasvete za izbrane probleme
 2. skupna študija turističnega potenciala in razvojni načrt za vključena specifična območja projekta
 3. izvedba 27 izobraževanj na čezmejnem območju
 4. izvedba 84 individualnih svetovanj za obstoječe in potencialne turistične akterje
 5. oblikovanje 8 lokalnih inkubatorjev na izbranih območjih za skupno spodbujanje turističnih akterjev
 6. 5 skupnih čezmejnih turističnih paketov med izbranimi območji
 7. izvedba 6 pilotnih projektov
 8. organizacija 1 študijskega izleta za izmenjavo izkušenj in 1 izleta za ogled  dobrih praks
 9. promocijske aktivnosti in oglaševanje v medijih (spletna stran projekta, predstavitev na komercialnem sejmu, promocijska kampanja, uvodna in zaključna konferenca, e-novice, članki..)

Ciljne skupine so vsi tisti, ki kreirajo turistično ponudbo: turistični akterji (lokalne turistične organizacije, turistično informacijski centri, turistične agencije, ponudniki namestitev, tour operatorji..) kot tudi koristniki oziroma tisti, ki povprašujejo (domači in tuji gostje). Prav tako je projekt namenjen tudi tistim posameznikom, ki se s turistično dejavnostjo še ne ukvarjajo, vidijo pa v tem velik potencial.

Kontakt:

RRA Gorenjske, BSC Poslovno podporni center d.o.o., Kranj
Mateja Korošec
Tel: 04 281 72 32
E-pošta: nbufkb/lpsptfdActd.lsbok/tj

Delta 2000
Angela Nazzaruolo
Tel. 0039 0533 57693 – 57694
E-pošta: efmubevfnjmbAujo/ju