Lokalni inkubatorji

V sklopu projekta se je oblikovalo osem lokalnih inkubatorjev na izbranih območjih za skupno spodbujanje konkurenčnosti turistične ponudbe. Glavni cilj inkubatorjev je bil utrditi, razširiti in med seboj povezati mrežo turističnih akterjev, da bo turistična ponudba zanimiva in atraktivna in se bo s tem povečala konkurenčnost vključenih območij.

Temeljni namen je:

 • vključiti in povezati različne turistične akterje;
 • vzpostaviti informacijske/animacijske aktivnost za zagotovitev kvalitetne turistične ponudbe v povezavi s specifičnimi značilnostmi vključenih območij;
 • definirati kvalitetne smernice za okoljsko trajnost in kvaliteto gospodarskih aktivnosti na področju turizma na naravnih območjih;
 • definirati predpise mreženja za zagotovitev trajnosti tudi po koncu projekta.

Ker se projekt osredotoča na specifična tri območja, so bili realizirani inkubatorji na treh območjih, in sicer:

 1. Vzpostavitev managementa in čezmejnih izmenjav/sodelovanje inkubatorjev v razvitih turističnih krajih na zaščitenih območjih.
  V okviru vzpostavljenega inkubatorja so predstavniki skrbeli za oblikovanje novih inovativnih storitev - Center za storitve za podporo turističnim akterjem, ki bo omogočal informiranje, skupno promocijo in motivacijo za spodbujanje inovativnih storitev in produktov, ažuriranje in izobraževanje, motivacija za začetek delovanja potencialnimturističnim akterjem, druge aktivnosti: seminarje, študije, konference.
 2. Vzpostavitev managementa in čezmejnih izmenjav/sodelovanja inkubatorjev v manj razvitih turističnih krajih na podeželju.
 • Pokrajina Ravenna se je osredotočila na razvoj turističnega produkta enogastronomije na obrobnem gričevnatem območju v notranjosti, za katerega je značilna prisotnost Parka Vena deiGessiRomagnoli ter izjemna pokrajina.
 • Na Banjški in Trnovski planoti je značilno, da so nekatere vasi strnjene, druge razpršene, nekatere usmerjene pretežno v kmetijstvo, druge v gozdarstvo, predvsem pa so običaji in tradicionalne obrti zelo raznolike in predstavljajo velik potencial. Skupaj z lokalnim prebivalstvom se je na različnih delavnicah oblikovala identiteta vasi, marketinški načrt in osnovni marketinški elementi, koledar. Strategija_celostne_komunikacije_enotne_trzne_turisticne_znamke_Banjske_in_Trnovske_planote.pdf;
 • Pokrajina Rovigo je vzpostavila upravljanje manj poznanega območja z velikim potencialom s sodelovanje turističnih akterjev in nakupom potrebne opreme za delovanje inkubatorja. Z zunanjimi strokovnjaki so na različnih delavnicah oblikovali produkt trajnostne mobilnosti. IMG_0196.png; IMG_0197.png
 • INFORMEST je v Naravnem parku Julijske Predalpe organiziral delavnice z glavnimi turističnimi akterji, kjer so razvijali produkt naravnega turizma, ribolova, športnih aktivnosti in razvili promocijske materiale. PARCO_PREALPI_SLO.pdf, PARCO_Naturale_ITA.pdf; Resia2012_DE.pdf; Resia2012_ENG.pdf; Resia2012_IT.pdf; Resia2012_SL.pdf
 • Pokrajina Ferrara je uredila lokalni turistični inkubator, v katerem so se odvijale mentorske in izobraževalne aktivnosti namenjene zainteresiranim lokalnim skupnostim in turističnim akterjem na temo razvoja turističnega produkta kolesarjenja. V okviru tega so bile dane turistične pobude, ki delujejo kot povezovalni člen med mestnim in podeželskim okoljem kot na primer vzpostavitev info točke v obliki i-kolesa. I-BIKE.jpg; Bike_guide_IT_EN.pdf; Bike_guide_DE_SLO.pdf; Documento_finale.doc
 1. Vzpostavitev managementa in čezmejnih izmenjav/sodelovanja inkubatorjev v starih mestnih jedrih in z njim povezanega kulturnega turizma.
  Obravnavano območje je specifično predvsem po tem, da je zanj značilno izstopajoče urbano oziroma mestno jedro, ki je stičišče vseh znamenitosti in dogajanja. Pogosto vidni problemi trajnostnega razvoja pa se kažejo predvsem v: nezadostni oziroma neatraktivni ponudbi kulturnega dogajanja, propadajoči in prazni objekti kulturne dediščine, nepovezana turistična ponudba, nesodobne oziroma pomanjkljive storitve informiranja in komunikacije, novi arhitekturni pristopi. Vse to je razlog za vzpostavitev upravljanja območja, ki bo postavil usmeritve razvoja, povezal turistične akterje, da bodo skupaj opredelili identitete krajev in potem skupaj, vsak na svojem področju, pripomogli k razvoju v tej smeri.