Dogodki

MOTOR - Mobile tourist incubatorV času izvedbe projekta so bili organizirani različni dogodki za regijsko in čezmejno povezovanje turističnih akterjev:

  • 2 open space konferenci za turistične akterje v Kranju in Ferrari
  • več kot 12 izobraževanj / treningov na čezmejnem območju
  • 1 študijska ekskurzija na projektno območje v Italiji 
  • 1 ekskurzije za ogled primera dobre prakse na Škotsko
  • uvodna in zaključna konferenca projekta

  • Direktni marketing v turizmu

    Direktni marketing je učinkovit zato, ker za prenos komunikacije in sporočila ne potrebujemo posrednika, ampak gostu neposredno sporočimo tisto, kar verjamemo, da ga prav takrat najbolj zanima. Zato v direktni marketing umeščamo vso komunikacijo, ki vključuje neposreden poziv k nakupu.