Javni poziv za vključitev v mrežo zunanjih strokovnjakov centra odličnosti v turizmu

V okviru projekta MOTOR – Mobilni turistični inkubator, sofinanciranega v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev bo na BSC Kranj – Regionalni razvojni agenciji Gorenjske v Kranju vzpostavljen tako imenovani center odličnosti z naborom zunanjih strokovnjakov na področju turizma. Le-ti bodo nudili svetovanja turističnim akterjem, ki bi rabili pomoč pri opravljanju svoje aktivnosti oziroma nadgradnji svoje ponudbe in storitev. V mesecu juniju 2012 je bila organizirana Open space konferenca, kjer so turistični akterji izpostavili področja, kjer se pri njihovem delu pojavlja največ težav.

Predmet javnega poziva je sestava nabora izvajalcev – to je podjetij, institucij, ki ponujajo izvajanje svetovalne dejavnosti na različnih področjih povezanih s turistično dejavnostjo.

Nabor izvajalcev oz. mreža zunanjih strokovnjakov za podporo turističnim akterjem na področjih:

OBLIKOVANJE TURISTIČNIH PRODUKTOV IN PROGRAMOV (npr. nišni produkti, specializacija ponudnikov, povečanje prepoznavnosti ponudbe, standardi),

TRŽENJE (npr. on-line marketing, promocijske aktivnosti, nastopi na sejmih),

KOMUNIKACIJA Z GOSTI IN PRODAJA TURISTIČNIH STORITEV (npr. motivacija zaposlenih, aktivna prodaja),

PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH EU SREDSTEV ZA TURIZEM IN SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI (npr. razpoložljivost razpisov, priprava projektne dokumentacije, izvedba projektov)

Vabimo vas, da se nam pridružite kot strokovnjak in postanete del skupine zunanjih strokovnjakov centra odličnosti v turizmu.

Za več informacij pa si preberite spodaj pripreti dokument in izpolnite prijavni obrazec ter nam ga posredujte do 14. decembra 2012.

JAVNI POZIV (Word, 1MB)

PRIJAVNI OBRAZEC (Word, 141 KB)


<<   Nazaj