Vodilni partner:


Projektni partnerji:


Projekt MOTOR (Mobilni turistični inkubator) želi prispevati k izboljšanju turistične ponudbe na treh vključenih specifičnih območjih:

  • razvita turistična destinacija na zavarovanem območju narave,
  • manj razvito območje na podeželju in
  • staro mestno jedro z bogato kulturno dediščino.

Kvaliteta, atraktivnost in inovativnost so nezadostni, zato je potrebno izboljšati znanje in pokazati primere dobrih praks vlaganja v turistično ponudbo, ki vključuje naravno in kulturno dediščino.

S projektom bo dana vzpodbuda za nove inovativne ideje za izboljšanje turistične ponudbe, izboljšan bo pretok informacij med posameznimi turističnimi akterji, vzpostavljen bo sistem individualnega mentorstva zainteresiranih investitorjev in sodelovanje med podobnimi območji, uporaba sinergij ter izmenjava dobrih praks. S tem bo uresničen osnovni cilj projekta, ki temelji na večji diverzifikaciji in bogatejši turistični ponudbi, ki bo zagotovljena z učinkovito organiziranostjo turizma na izbranih območjih ob upoštevanju segmentov trajnostnega razvoja turizma.


1. e-novice projekta 
2. e-novice projekta