Center odličnosti

MOTOR - Mobile tourist incubator»Center odličnosti na področju turizma«  deluje kot podporni mehanizem z naborom izkušenih strokovnjakov, ki nudijo pomoč obstoječim in potencialnim turističnim akterjem pa tudi vsem ostalim, ki imajo bodisi težave pri realizaciji inovativne ideje za obogatitev ponudbe, ali pa se soočajo s kakršnokoli drugo težavo pri svoji dejavnosti.

V ta namen so na voljo tri informacijske točke (v Kranju na Gorenjskem, v Ostellatu v Ferrari in v Rovigu), v okviru katerih delujejo izkušeni strokovnjaki s področja turizma in s turizmom povezanih dejavnosti, kot so npr. trženje, prodaja, pridobivanje finančnih sredstev, priprava projektnih idej, strateško načrtovanje, komuniciranje, trajnostni razvoj ipd.

Strokovnjaki centra odličnosti so tekom projekta v sodelovanju s projektnimi partnerji poskrbeli za:

  1. Sodelovanje na dveh open space konferencah, v Kranju in Ferrari, kjer so se predstavili izbrani strokovnjaki iz različnih področij, poleg tega pa so udeleženci izpostavili probleme in omejitve, s katerimi se soočajo  pri razvoju inovativne in atraktivne turistične ponudbe.
  2. Udeležba na skupnih sestankih strokovnjakov, kjer so iskali rešitve na izpostavljena vprašanja udeležencev konference
  3. Organizacijo in program izobraževanj na različne teme, na katerih so bile podane rešitve za skupne probleme, ki so se v okviru konference pokazali kot tisti, kjer turističnim akterjem in ostalim najbolj primanjkuje znanja (27 izobraževanj na celotnem projektnem območju).
  4. Individualna svetovanja za turistične akterje, ki imajo specifične predloge inovativnih idej za obogatitev svoje ponudbe in potrebujejo konkretne usmeritve za njihovo realizacijo, pa tudi za vse ostale, ki se soočajo s konkretnimi izzivi ali problemi, za katere potrebujejo strokovno podporo (84 svetovanj na celotnem projektnem območju).
 

 

1. OPEN SPACE KONFERENCA V KRANJU, 7.6.2012

Komunikacija_z_gosti_in_prodaja_tur_storitev_Evgen_Rodi_VERNAR.pdf
O_projektu_Motor-Mateja_Koroec_BSC.pdfOblikovanje_trno_zanimivih_TP_Tanja_Lenik_tuhec_PROVITAL.pdfOnline_marketing-Tinkara_Pavlovi_STO.pdfVabilo.pdf

2. OPEN SPACE KONFERENCA V FERRARI, 20.11.2012

open_conference_agenda.pdf
Turismo_FVG_esperto.ppt
DELTA 2000_esperto.ppt
prov ferrara.ppt
prov ferrara_esperto.ppt
prov ravenna_esperto.ppt
prov_rovigo_esperto.ppt

ŠTUDIJA TURISTIČNEGA POTENCIALA IN RAZVOJNI NAČRT

Studija_turistinega_potenciala_in_razvojni_nart.docx

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

program_izobraevanja_slo.pdf

JAVNI POZIV ZA IZBOR STROKOVNJAKOV CENTRA ODLIČNOSTI